Hoe ziet het onderzoek er uit?

In het onderzoek vergelijken we twee groepen met elkaar:

  • In groep 1 doe je oefeningen om je angst in kleine stappen te overwinnen, samen met de behandelaar op de Durfpoli. Je werkt dan in tien stappen naar je einddoel.
  • In groep 2 doe je oefeningen om je angst in grote stappen te overwinnen, samen met de behandelaar op de Durfpoli. Je werkt dan in drie stappen naar je einddoel.

Als je meedoet aan het onderzoek, wordt er geloot in welke groep je meedoet. Je kunt dus niet zelf kiezen in welke groep je komt. In totaal duurt meedoen aan het onderzoek ongeveer drie maanden.

Hoe zien de oefeningen er uit?

Jongeren in beide groepen gaan in stappen leren durven, om zo uiteindelijk hun angst te overwinnen. Hiervoor worden exposure oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) gebruikt. Oefeningen en programma’s gebaseerd op CGT worden vaak gebruikt om fobieën aan te pakken, en helpen veel jongeren om over hun angst heen te komen. Exposure betekent dat je oefent steeds iets dichterbij het dier, voorwerp, activiteit of situatie waar jij bang voor bent te komen, zodat je kan leren er mee om te gaan. In totaal volg je drie individuele sessies van één uur en een kwartier (dus niet in een groep).

Wat verwachten we van jou?

Als je meedoet, word je samen met je ouder(s) uitgenodigd voor een intakegesprek op de Durfpoli. De intake duurt ongeveer 90 minuten en bestaat uit gesprekken met jou en je ouder(s). Na het intakegesprek bekijken wij of jij met je ouders kunt meedoen aan het onderzoek. Zodra we dit weten nemen wij telefonisch contact met jou of je ouders op. Dan vertellen we in een kort adviesgesprek of jullie zijn uitgenodigd voor het vervolg van het onderzoek.

Als je meedoet aan het vervolg van het onderzoek, vul je drie keer een uitgebreide vragenlijst in: tijdens de voormeting (week 5), nameting (week 9) en follow-up meting (week 13). Daarnaast voer je drie keer gesprekken met de onderzoekers: tijdens de voormeting (week 5), nameting (week 9) en de follow-up (week 13). De meetmomenten en de oefensessies vinden plaats op de Durfpoli. Meedoen aan het onderzoek kost niets. Je krijgt een beloning van 5 euro voor het doen van de voormeting, 5 euro voor de nameting en 10 euro voor de follow-up meting.

Hoe ziet de planning er uit?

De planning is voor beide groepen hetzelfde en ziet er als volgt uit:

Week 1:           intakegesprek (jij + ouder) – 90 min

Week 2:           telefonisch adviesgesprek (ouder) – 10 min

Week 3:           n.v.t.

Week 4:           n.v.t.

Week 5:           voormeting (jij + ouder) – 60 min

Week 6:           eerste oefensessie (jij + ouder) – 60 min

Week 7:           tweede oefensessie (jij) – 75 min

Week 8:           derde oefensessie (jij) – 75 min

Week 9:           nameting (jij + ouder) – 60 min

Week 10:         n.v.t.

Week 11:         n.v.t.

Week 12:         n.v.t.

Week 13:         follow-up meting (jij + ouder) – 60 min

Week 14:         telefonisch adviesgesprek (ouder) – 10 min