EEN COMBINATIE VAN…

Accare, het universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in de zomer van 2017 gestart met de Durfpoli in Groningen, speciaal voor kinderen met een fobie. Vanaf begin 2018 is er ook een Durfpoli bij Accare in Drachten en bij Accare in Leeuwarden. Begin 2019 opende de vierde Durfpoli in Smilde in Drenthe. Op de Durfpoli kunnen kinderen van 8 tot en met 17 jaar met een fobie terecht voor een behandeling in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek gaat over hoe we kinderen met een fobie het beste van hun angst af kunnen helpen.

…BEHANDELING…

Het doel van de behandeling op de Durfpoli is om kinderen met een fobie te leren hun angst te overwinnen. Omdat kinderen hun angst vaak niet uiten is het in hun gedrag niet altijd zichtbaar of komt het anders tot uiting, bijvoorbeeld door aandachts- of concentratieproblemen op school. Daardoor wordt een fobie door ouders en leerkrachten soms pas laat opgemerkt. Dat is jammer, want er bestaan bewezen effectieve programma’s om fobieën aan te pakken. Wel is het zo dat van veel van deze programma’s niet bekend is hoe ze bij kinderen het beste kunnen worden toegepast: kunnen kinderen het beste thuis oefeningen doen of beter bij de instelling? En is het nuttig als ouders hun kind helpen of is het resultaat juist beter als kinderen de oefeningen alleen doen? Ook is het nog niet duidelijk wat beter werkt: oefenen om je angst in grote stappen of in kleine stappen te overwinnen? Het is van belang om fobieën in een vroeg stadium aan te pakken. De meeste fobieën gaan namelijk niet vanzelf over, en kunnen leiden tot andere problemen als het kind ouder is, zoals depressie, gedragsproblemen en schooluitval.

…EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De behandeling op de Durfpoli vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de beste hulp voor kinderen met een fobie, komen we erachter wat werkt voor wie. Onder het kopje ‘onderzoeksopzet’ vindt u meer informatie over het onderzoek.